Dzielnicowi PP w Białym Borze

Dzielnicowi PP w Białym Borze

Siedziba:

ul. Słupska 10

78-425 Biały Bór

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

 

Rejon I

Dzielnicowy

asp. sztab. Krzysztof Kaźmierczak

tel. 47 78 47 472

kom. 571 323 964 (aktywny podczas służby obchodowej)

e-mail: dzielnicowy.bialybor1@sc.policja.gov.pl

Rejon działania - teren całego miasta Biały Bór.

Działania priorytetowe:

Podczas spotkań środowiskowych z mieszkańcami podległego rejonu nr 1, ustalono, że głównym problemem jest spożywanie alkoholu, zakłócenia spokoju publicznego w rejonie sklepu spożywczego Lewiatanw Białym Borze przy ul. Rynek 2 w rejonie parkingu przy sklepie. Osoby które dopuszczają się przedmiotowych wykroczeń pochodzą z rodzin bezrobotnych w których od dawna przejawia się problem alkoholowy. Wykroczenia te występują w różnych dniach tygodnia oraz porach dnia niezależnie od pory roku. Jest to sklep spożywczy na terenie miasta Biały Bór, z którego korzysta wielu mieszkańców. W rejonie sklapu znajduje się parking samochodowy oraz przystanek PKS. Omawiany problem wpływa demoralizująco na osoby małoletnie korzystające ze sklepu.

W celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w powyższym zakresie celem wyeliminowania powyższych wykroczeń. 

 

 

 

Rejon II

Dzielnicowy

 asp. Grzegorz Orlik

tel. 47 78 47 472

kom. 571 323 965 (aktywny podczas służby obchodowej)

e-mail: dzielnicowy.bialybor2@sc.policja.gov.pl

Miejscowości - Ponikwa, Grabowo, Brzeźnica, Trzebiele, Kaliska, Kołtki, Kierzkowo, Sępolno Wielkie, Cebulin, Sępólno Małe, Linowo, Biały Dwór, Biskupice, Kazimierz, Białka, Biała, Przybrda, Drzonowo, Świerszczewo, Stepień, Stepno, Bielica, Koleśnik, Dyminek, Dołgie, Radzewo, Miłobądz.

Działania priorytetowe: 

Podczas spotkań z mieszkańcami m. Stepień podległego rejonu służbowego nr 2, oraz na podstawie własnych ustaleń dot. przeprowadzonych interwencji policyjnych ustalono, że głównym problemem jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w rejonie sklepu spożywczego GSSCH w m. Stepień 23. Osoby które dopuszczają się przedmiotowego wykroczenia pochodzą z rodzin bezrobotnych w których od dawna istnieje problem alkoholowy. Przedmiotowy czyn występuje w różnych dniach tygodnia oraz porach dnia niezależnie do pory roku. Jest to jedyny sklep spożywczy na terenie miejscowości Stepień. Omawiany problem wpływa demoralizująco na osoby korzystające ze sklepu w tym również osoby małoletnie.

W celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w powyższym zakresie celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia.

 

Powrót na górę strony