kierownictwo - Kierownictwo KPP w Szczecinku - Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

Kierownictwo KPP w Szczecinku

Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku

mł. insp. Andrzej Dziemianko

sekretariat: 94-37-53-505, fax: 94-37-53-504

ul. Polna 25, 78-400 Szczecinek

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku

mł. insp. Jarosław Bastek

sekretariat: 94-37-53-505, fax: 94-37-53-504

ul. Polna 25, 78-400 Szczecinek