Projekt #donthejt dotarł do Szczecinka - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

Aktualności

Projekt #donthejt dotarł do Szczecinka

Projekt #donthejt, to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Uniwersytet Szczeciński, świadomy swojej misji publicznej i zadań społecznych jakie stoją obecnie przed uczelnią, podjął decyzję o realizacji projektu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży województwa zachodniopomorskiego – „#donthejt” do którego aktywnie włączyli się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Do uczestnictwa w projekcie z terenu powiatu szczecineckiego zostało zaproszone Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie. Studenci z Uniwersytetu Szczecineckiego podczas prowadzonych warsztatów starali się uświadomić młodych odbiorców w tematyce w tematyce dotyczącej hejtu i mowy nienawiści. Praca w grupach podczas zajęć zmuszała do tworzenia innowacyjnych koncepcji radzenia sobie z hejtem lub wskazywania możliwości unikania go. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, co potwierdziła aktywność uczniów w realizacji kolejnych zadań.

Podsumowaniem warsztatów było wystąpienie szczecineckich funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli uczestnikom na pytanie: Czy hejt jest bezkarny?

 

asp. Anna Matys
Oficer prasowy
KPP w Szczecinku