Rowerzysta w ruchu drogowym - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

Aktualności

Rowerzysta w ruchu drogowym

Na szczecineckich drogach coraz więcej rowerzystów. Niestety praktyka policyjna wskazuje, że znajomość przepisów i ich przestrzeganie nie są najmocniejszą stroną tej grupy uczestników ruchu drogowego. Dlatego też przypominamy najważniejsze zasady i przepisy dotyczące poruszania się cyklistów po drogach.

Rowerzysta w świetle „Kodeksu drogowego” to kierujący, i tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów odpowiada na ogólnych zasadach i może być na niego nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed sądem.

 

Prawa i obowiązki rowerzysty.

Kierujący rowerem obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierującemu rowerem zabrania się:

 1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z wyjątkiem określonym poniżej tzn. wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

 2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,

 3. czepiania się pojazdów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

 2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

 3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kierującemu rowerem zabrania się jazdy wzdłuż chodnika lub przejścia dla pieszych. Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych – zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię.

 

Bardzo ważne, z punktu widzenia bezpieczeństwa jest obowiązkowe wyposażenie roweru. Dlatego należy pamiętać, że rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

 1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

 2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

 3. w dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,

 4. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,

 5. w dzwonek lub inny sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku.

Kask ochronny, co prawda nie jest obowiązkowy, ale dla własnego bezpieczeństwa warto go zakładać. Należy także pamiętać o elementach odblaskowych, co wpłynie na zwiększenie widoczności rowerzystów na drogach, a tym samym ich bezpieczeństwo.

Stosowanie się przez wszystkich do przepisów ruchu drogowego, kultura i szacunek do pozostałych uczestników RD to elementy, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystów, ale również kierujących innymi pojazdami, a nawet pieszych!