Odprawa roczna w szczecineckiej komendzie - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

Aktualności

Odprawa roczna w szczecineckiej komendzie

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę szczecineckich policjantów. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku odbyła się odprawa roczna, która stanowiła podsumowanie wyników pracy uzyskanych przez funkcjonariuszy w 2017 roku. W odprawie brał udział Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła. Z zaproszonych gości obecni byli również: Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Szczecinku Janusz Bugaj, Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku Katarzyna Pydych, burmistrzowie i wójtowie z powiatu szczecineckiego.

Natomiast szczecinecką komendę reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku mł. insp. Andrzej Dziemianko oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku mł. insp. Piotr Honc. W spotkaniu podsumowującym wyniki pracy szczecineckich policjantów uczestniczyła również kadra kierownicza oraz funkcjonariusze z poszczególnych wydziałów.

Po powitaniu zaproszonych gości Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku omówił osiągnięte w roku ubiegłym wyniki pracy poszczególnych wydziałów oraz działania pod kątem zwalczania i zapobiegania przestępczości. Jednocześnie podziękował policjantom za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Podczas swojego wystąpienia Komendant podziękował również władzom samorządowym za wsparcie i pomoc, szczególnie za pomoc finansową przy zakupie nowych radiowozów.

W dalszej części odprawy głos zabrali zaproszeni gości: Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Szczecinku Janusz Bugaj, Burmistrz Miasta Szczecinka Jerzy Hardie – Douglas, którzy podczas wystąpień gratulowali policjantom dobrych wyników oraz dziękowali za owocną współpracę.

Pod koniec spotkania głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, który podsumował wyniki pracy szczecineckich policjantów w roku 2017, przedstawiając jednocześnie priorytety na rok bieżący. Komendant podziękował również funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane wyniki i efekty pracy.